Oznamujeme všetkým stravníkom nášho zariadenia, že z dôvodu
pandémie Covid – 19 , bude upravené výdaj stravy pre jednotlivé skupiny
stravníkov následovne:
12,00 hod. – 12,30 hod.: zamestnanci ŠI a cudzí stravníci
12,30 hod. – 13,00 hod. : zamestnanci a žiaci Gymnázia Alejová
13,00 hod. – 15,00 hod. : ubytovaní žiaci a pedag. zamestnanci ŠI

Žiadame všetkých stravníkov, aby dodržiavali uvedené časové intervaly.

Obedy

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020 OB.1,OB.2,

Raňajky Desiata Večera

 
J.L. NA 38. TÝŽ. R. 2020