Rada Školského zariadenia Školského internátu Antona Garbana

 1. Ing Jaroslav Poláček
 2. Ing Kvetoslava Lipovská
 3. Mgr. Marián Horenský, PhD
 4. Ing. Zuzana Brzáčová
 5. Imrich Bajusz
 6. Alena Kaščáková
 7.  Klára Nagyová
 8. Štefánia Balogová
 9. Vlasta Flegnerová
 10. Marta Sepešiová
 11. Ing. Irena Koščová