Rada Školského zariadenia Školského internátu Antona Garbana

 1. Ing. Irena Koščová, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Patrícia Kocúrová – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 3. PhDr. Lucia Slotová, tajomníčka – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. art. Ľubica Blaškovičová- delegovaný poslanec
 5. PaedDr. Jana Nemcová – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6. Ing. Kvetoslava Lipovská – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. RNDr. Dana Hudáková – zástupca pedagogických zamestnancov
 8. Imrich Bajusz – zástupca rodičov
 9. Mgr. Alena Kaščáková – zástupca rodičov
 10. Mgr. Hajduková Lenka – zástupca rodičov
 11. Štefánia Dudášová – zástupca rodičov