Smernica o verejnom obstarávaní v ŠI AG č.34/2022:

Stiahnuť

Smernica o verejnom obstarávaní v ŠI AG č.30/2018:

Stiahnuť