Smernica o verejnom obstarávaní v ŠI AG č.30/2018:

Stiahnuť