Školský internát funguje aj ako turistická ubytovňa pre návštevníkov Košíc, podnikateľov, cudzincov, zájazdové skupiny, najmä v čase prázdnin a víkendov.

Cena ubytovania je od 15,- €/noc + 2,50 € daň za ubytovanie (odvádza sa mestu) za pobytový deň v ŠI a od 20,- €/noc + 2,50 € daň v turistickej ubytovni.

Jedáleň a spoločenská miestnosť školského internátu slúži na usporadúvanie rôznych spoločenských akcií ako stužkové slávnosti, svadby, kary, jubileá, semináre, školenia, konferencie a pod. Ceny za poskytnuté služby sú vypočítané zo spotreby surovín a prirážky.

Ubytovací úsek

Anna Fabrici
 
 

Telefón:       +421 55 6760150

Email:           sekretariat@siagarbana.sk