Školský internát funguje aj ako turistická ubytovňa pre návštevníkov Košíc, podnikateľov, cudzincov, zájazdové skupiny, najmä v čase prázdnin a víkendov.

Cena ubytovania je od 9,- €/noc + 1.50 € daň za ubytovanie (odvádza sa mestu) za pobytovýdeň v ŠI a od 11,- €/noc + 1.50 € daň v turistickej ubytovni.

Jedáleň a spoločenská miestnosť školského internátu slúži na usporadúvanie rôznych spoločenských akcií ako stužkové slávnosti, svadby, kary, jubileá, semináre, školenia, konferencie a pod. Ceny za poskytnuté služby sú vypočítané zo spotreby surovín a prirážky.