Spojovateľka

Telefón

Mobil

Email

+421 55 6785702 

0903 527 457

siagarbana@siagarbana.sk

 

Riaditeľ

Ing. Jaroslav Číkoš

Telefón

Email

+421 55 7295023

riaditel@siagarbana.sk

Sekretariát

Anna Fabrici

Telefón

Email

+421 55 6760150 

sekretariat@siagarbana.sk

Úsek výchova

Vedúci zamestnanec pre úsek výchovy

Mgr. Danka Balažková

Telefón

Email

+421 55 6785702

zastupca@siagarbana.sk

Úsek TEČ

Zástupca riaditeľa pre úsek TEČ

Ing. Jana Kerestiová

Telefón

Email

Odborná ekonómka

Ing. Anna Bochňáková

Telefón

Email

Referentka financovania

PhDr. Lucia Slotová

Telefón

Email

Školská jedáleň

Vedúca jedálne

Adriana Sakalová

Telefón

Mobil

Email

+421 55 6785702

0902 689 493

adriana.sakalova@siagarbana.sk

Referentka Stravy

Mária Lengyelová

Telefón

Mobil

Email

+421 55 6785702

0902 710 258

marika.lengyelova@siagarbana.sk

Ubytovací úsek

Anna Fabrici

Telefón

Email

Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00164119
Bankové spojenie : (platby za ubytovanie) 7000185617/8180 ŠP, pobočka Košice
Bankové spojenie : (sponzorský účet) 7000185641/8180 ŠP, pobočka Košice