Čitateľský klub

V. Flegnerová

Environmentálny krúžok

Ing. J. Kerestiová

Konverzácia v nemeckom jazyku

Mgr. I. Kapitulová

Práca s internetom

Ing. G. Sleziaková

Relaxácia a príroda

M. Šutorová

Rodinná výchova a práca s PC

Ing. V. Palmovská

Salón krásy

Mgr. H. Láncošová

Stolný tenis – dievčatá

Mgr. D. Balážková

Športový krúžok

Ing. J. Číkoš

Tvorivosť pre každého

Mgr. M. Čupková

Varenie

V. Flegnerová

Volejbal

Ing. M. Bujňáková

Výtvarné techniky

Mgr. art. Z. Eötvös

Život ŠI vo fotografii

Ing. I. Koščová