Mgr. Danka Balážková – Stolný tenis, dievčatá

Ing. Mária Bujňáková – Čitateľský klub – Knižnica

PaeDr. Martin Demo, PhD. – Krúžok hier

Mgr. art. Zuzana Eötvös – Výtvarné techniky

RNDr. Dana Hudáková – Doučko Tím

Mgr. Ingrid Kapitulová – Konverzácia v nemeckom jazyku

Ing. Irena Koščová – Aktuality ŠI v časopise Werferka

Mgr.Henrieta Láncošová – Kadernícky salón

Natália Pikla, DiS –  Krúžok varenia

Ing. Mgr. Peter Slávik – Filmová tvorba v oblasti environmentalistiky 

Ing. Michaela Šutorová – Jóga a relaxačné cvičenie

Ing. Ján Tocimák – Športové hry

Ing. Miroslava Tomková – Krúžok varenia

Mgr. Barbora Tressová  Štrečing cvičenia