Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. I. Kapitulová
Športové hry Ing. Jaroslav Číkoš
Stolný tenis – chlapci Ing. M. Bujňáková
Aktuality ŠI v časopise Werferka Ing. I. Koščová
Čitateľský klub V. Flegnerová
Rodinná výchova a práca s PC Ing. V. Palmovská
Salón krásy Mgr. H. Láncošová
Stolný tenis – dievčatá Mgr. D. Balážková
Environmentálny krúžok Mgr. J. Kerestiová
Výtvarné techniky Mgr. art. Z. Eötvös
Krúžok varenia Ing. Miroslava Tomková
Krúžok hier . PaedDr. Martin Demo, PhD
Tvorivý ateliér Mgr. art. Annamária Kramárek Cengelová
Kreatívny darčekový klub Mgr. Jarmila Dryjová