Mgr. Danka Balážková – Stolný tenis, dievčatá

Ing. Mária Bujňáková – Stolný tenis, chlapci

PaeDr. Martin Demo, PhD. – Krúžok hier

Mgr. Jarmila Dryjová – Kreatívny darčekový klub

Mgr. art. Zuzana Eötvös – Výtvarné techniky

RNDr. Dana Hudáková – Doučko Tím

Mgr. Ingrid Kapitulová – Konverzácia v nemeckom jazyku

Ing. Jana Kerestová – Enviromentálny krúžok

Ing. Irena Koščová – Aktuality ŠI v časopise Werferka

Mgr.Henrieta Láncošová – Salón krásy

Ing. Miroslava Tomková – Krúžok varenia