Riaditeľka

Ing. Katarína Takácsová

Zástupkyňa riaditeľky
pre úsek výchovy

Mgr. Evelyn Petková

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Danka Balážková

  

Vychovávatelia

Ing. Mária Bujňáková

 

Ing. Jaroslav Číkoš

 

Mgr. Mária Čupková

 

Mgr. art. Zuzana Eőtvős

 

Vlasta Flegnerová

 

Mgr. Ingrid Kapitulová

 

Ing. Jana Kerestiová

 

Ing. Irena Koščová

 

Mgr. Henrieta Láncošová

 

Ing. Valéria Palmovská

 

Ing. Gabriela Sleziaková

 

Mária Šutorová

  

Pomocní vychovávatelia

Irena Nagyová

 

Mária Vašková

 

Eva Vranayová