Riaditeľka Ing. Katarína Takácsová
Zástupkyňa riaditeľky pre úsek výchovy Mgr. Evelyn Petková
Vedúca vychovávateľka Mgr. Danka Balážková
Vychovávatelia Ing. Mária Bujňáková
Ing. Jaroslav Číkoš
PaedDr. Martin Demo, PhD.
Mgr. art. Zuzana Eőtvős
Vlasta Flegnerová
Mgr. Ingrid Kapitulová
Ing. Jana Kerestiová
Ing. Irena Koščová
Mgr. Henrieta Láncošová
Ing. Valéria Palmovská
Mgr. Jarmila Dryjová
Ing. Miroslava Tomková
Mgr. art. Annamária Kramárek Cengelová
Pomocní vychovávatelia Irena Nagyová
Mária Vašková
Ing. Gabriela Sleziaková
Alena Zvadová