Riaditeľ: Ing. Jaroslav Číkoš

Zástupkyňa pre úsek výchovy: Mgr. Evelyn Petková

Vedúca výchovy: Mgr. Danka Balážková

 

Vychovávatelia:

Ing. Mária Bujňáková

PaedDr. Martin Demo, PhD.

Mgr. Jarmila Dryjová

Mgr.art. Zuzana Eötvös

RNDr. Dana Hudáková

Mgr. Ingrid Kapitulová

Ing. Jana Kerestová

Ing. Irena Koščová

Mgr.Henrieta Láncošová

Ing. Miroslava Tomková

 

Pomocní vychovávatelia:

Irena Nagyová

Ing. Ján Tocimák

Mária Vašková

Alena Zvadová

 

Psychologička: Mgr. Radka Petrvalská, PhD.