Zriaďovacia listina:

 Stiahnuť

Žiadosť o prijatie do ŠI

Stiahnuť

Kritéria na prijatie študentov stredných škôl

Stiahnuť

Žiadosť o prijatie do ŠI – študentov vysokých škôl a študentov na pomaturitnom štúdiu

Stiahnuť

Školský poriadok

Stiahnuť

Výchovný program

Stiahnuť

Plán práce

Stiahnuť

Hodnotiaca správa

Stiahnuť

Prevencia kriminality:  Nenávistné prejavy 

Stiahnuť

Príručka pre prvolíniových pracovníkov:  Radikalizácia a násilný extrémizmus

Stiahnuť

Prevencia kriminality:  Kyber – Šikanovanie

Stiahnuť