CENA STRAVY PRI DODRŽANÍ FINANČNÉHO LIMITU KSK

Druh stravy Cena stravy v eurách  u žiaka vo veku od 11 do 15 rokov Cena stravy v eurách  u žiaka vo veku od 15 do 19 rokov Cena stravy v eurách  u cudzieho  stravníka (dospelá osoba)
  potraviny réžia spolu potraviny réžia spolu potraviny réžia spolu
RAŇAJKY + DESIATA   1,33 0,10 1,43 1,33 0,92 2,25
O B E D 1,30 0,30 1,60 1,41 0,30 1,71 1,41 1,49 2,90
V E Č E R A   1,29 0,20 1,49 1,29 1,39 2,68
S p o l u 1,60 4,63- 7,83€