CENA STRAVY PRI DODRŽANÍ FINANČNÉHO LIMITU KSK

s platnosťou od 01. 02. 2023

Druh stravy

Cena stravy v eurách  u žiaka

vo veku od 11 do 15 rokov

Cena stravy v eurách  u žiaka

vo veku od 15 do 19 rokov

Cena stravy v eurách  u cudzieho  stravníka (dospelá osoba)
potravinyréžiaspolupotravinyréžiaspolupotravinyréžiaspolu
RAŇAJKY + DESIATA 1,750,101,852,100,702,80
O B E D1,900,302,202,100,302,402,401,704,10
 OLOVRANT + VEČERA 1,900,202,102,301,503,80
S p o l u 5,750,606,356,803,9010,70
2,20 6,35 10,70 

STRAVA 
vo výške:
plná penzia 127 €, polopenzia 80 
SK66 8180 0000 0070 0021 3219
konštantný symbol: 0179

 

UBYTOVANIE od 1.9.2023
vo výške: 45 
SK69 8180 0000 0070 0018 5617
konštantný symbol: 0308 

 
 

– Žiadame rodičov aby v mesiaci november (do 20.11.2023) uhradili poplatok za ubytovanie vo výške dvoch mesiacov spolu v jednej platbe (november a december). 

– Žiadame Vás aby v mesiaci december neboli uhradzované žiadne poplatky za ubytovanie.  

– Všetky poplatky uhrádzajte vždy vopred, do 20. dňa za nasledujúci mesiac ( napr. do 20.08.2023 sa platí za mesiac september)

– Do poznámky uveďte meno vášho dieťaťa.

– Celkové vyúčtovanie poplatkov bude 1x ročne, po skončení školského roka.