CENA STRAVY PRI DODRŽANÍ FINANČNÉHO LIMITU KSK

Druh stravy

Cena stravy v eurách  u žiaka vo veku od 11 do 15 rokov

Cena stravy v eurách  u žiaka vo veku od 15 do 19 rokov

Cena stravy v eurách  u cudzieho  stravníka (dospelá osoba)

 

potraviny

réžia

spolu

potraviny

réžia

spolu

potraviny

réžia

spolu

RAŇAJKY + DESIATA

 

1,19

0,05

1,24

1,19

0,82

2,01

O B E D

1,16

0,20

1,36

1,26

0,20

1,46

1,26

1,19

2,45

V E Č E R A

 

1,15

0,15

1,30

1,15

1,19

2,34

S p o l u

1,36

4,-

6,80