CENA STRAVY PRI DODRŽANÍ FINANČNÉHO LIMITU KSK

s platnosťou od 01. 09. 2024

Druh stravy

Cena stravy v eurách  u žiaka

vo veku od 11 do 15 rokov

Cena stravy v eurách  u žiaka

vo veku od 15 do 19 rokov

Cena stravy v eurách  u cudzieho  stravníka (dospelá osoba)
potravinyréžiaspolupotravinyréžiaspolupotravinyréžiaspolu
RAŇAJKY + DESIATA 1,750,101,852,100,702,80
O B E D1,900,402,302,100,502,602,401,704,10
 OLOVRANT + VEČERA 1,900,202,102,301,503,80
S p o l u 5,750,806,556,803,9010,70
2,30 6,55 10,70 

STRAVA 
vo výške:
plná penzia 131 €, polopenzia 79 
SK66 8180 0000 0070 0021 3219
konštantný symbol: 0179

 
 

 

UBYTOVANIE od 1.9.2024
vo výške: 55 
SK69 8180 0000 0070 0018 5617
konštantný symbol: 0308 

 
 

– Oznamujeme rodičom, že sa mení výška poplatku za ubytovanie zo sumy 50,-Eur na 55,-Eur  a výška mesačného poplatku za celodennú stravu na sumu 131 Eur mesačne od 1.9.2024.  Ďakujeme za pochopenie. 

– Žiadame Vás aby v mesiaci december neboli uhradzované žiadne poplatky za ubytovanie.  

– Všetky poplatky uhrádzajte vždy vopred, do 20. dňa za nasledujúci mesiac ( napr. do 20.08.2023 sa platí za mesiac september)

– Do poznámky uveďte meno vášho dieťaťa.

– Celkové vyúčtovanie poplatkov bude 1x ročne, po skončení školského roka.