Dnešný Školský internát Antona Garbana na Werferovej ulici otvorili 15.novembra 1966. Dostal názov V. DM (piaty domov mládeže), pretože bol v poradí piatym účelovým zariadením na teritóriu mesta Košice. V tom čase tu našlo bývanie v dvoj alebo trojposteľových izbách spolu 560 žiakov (150 dievčat a 410 chlapcov) z rôznych škôl. Vyše 30 % žiakov bolo maďarskej národnosti, boli to prevažne žiaci SPŠ hutníckej, SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Strednej umelecko-priemyselnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským.

Najviac žiakov bolo v domove mládeže ubytovaných v školskom roku 1975/76. Bolo ich 652 (299 dievčat a 353 chlapcov) z desiatich škôl, pedagogický zbor bol 21-členný. Od roku 1982 bol súčasťou domova mládeže aj objekt na Luníku VIII, kde v priestoroch typu vysokoškolského internátu bývalo 306 chlapcov SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

V máji 1988 udelilo vtedajšie ministerstvo školstva domovu mládeže čestný názov Domov mládeže Antona Garbana. (Anton Garban sa narodil 7. mája 1904 v Košiciach. V októbri 1944 ho násilne odvliekli spolu s ďalšími Košičanmi do koncentračného tábora, kde ako 41-ročný 2. mája 1945 zahynul.)

Od roku 2002 sa zriaďovateľom domova stal Košický samosprávny kraj. V roku 2009 sa na základe novej legislatívy zmenil názov školského zariadenia na Školský internát Antona Garbana v Košiciach.