Vážení rodičia a žiaci,
vzhľadom k súčasnej situácii s výskytom COVID-19 na Slovensku, v súlade
s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a nášho
zriaďovateľa KSK, vydávame nasledovný pokyn:


Viac informácií nájdete na:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-
12102020/

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE