Dôležitý oznam

 

Kontaktné osoby na poskytovanie informácií (v čase od 09:00 – 12:00h) :

Mgr. Evelyn Petková 0905 533120

Mgr. Danka Balážková 0905 762399

Žiaci a žiačky, ktorí si prevzali, či prevezmú svoje osobné veci z ŠI a zistia nezrovnalosti, nech kontaktujú svojich vychovávateľov, prípadne vedenie ŠI.

Každým podnetom  sa budeme zaoberať k vzájomnej spokojnosti.

Ďakujeme za porozumenie.        

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE