Kritéria na prijate do ŠI

Pre viac informácií ohľadom prijatia žiaka do Školského internátu.

Aktuálne poplatky v ŠI

Zmena poplatkov za ubytovanie !!!

Voľné pracovné miesta

Aktuálne pracovné miesta vyhlásené riaditeľom ŠI.

KDE NÁS NÁJDETE

404
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
650
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV