Dôležitý oznam

Milí naši žiaci,
radi vás uvítame v našom školskom internáte v novom školskom roku 2020/2021. Aby začiatok školského roka bol plynulý, venujte prosím pozornosť nasledovným pokynom:

1. Príchod žiakov bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. ročníkov budú mať nástup do ŠI od 13.00 – 15.30 h.
Žiaci ostatných ročníkov od 16.00 – 19.00 h.

2. Žiaci sú povinní pred nástupom do ŠI sa preukázať vyplnenými a podpísanými
(u neplnoletých žiakov podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu)
nasledovnými dokumentami: „Zdravotný dotazník…“ a „Vyhlásenie o bezinfekčnosti,“ inak nebudú ubytovaní.

3. Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte, to isté platí i o hygienických potrebách.

4. Do ŠI nebudú vpustení rodičia, iba žiaci, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou
(meranie teploty pri vstupe)

5. Žiaci budú prichádzať k svojim vychovávateľom podľa pokynov zamestnancov ŠI.

6. Vo vlastnom záujme si prečítajte všetky pokyny spojené s organizáciou nového školského roka na našej stránke i na stránke MŠ www.minedu.sk, v sekcii regionálne školstvo.

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE