Dôležitý oznam

Žiaci, ktorí prichádzajú po prekonaní COVIDU do ŠI,

musia sa preukázať potvrdením od lekára

 

Žiadame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby platby za ubytovanie za mesiac december uhradili najneskôr do 03. 12.2021

a ďalšie platby uskutočňovali v mesiaci január 2022.

Ďakujeme za porozumenie.

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE