Dôležitý oznam

Žiadosť o prijatie na školský rok 2020/2021

Žiaci u nás ubytovaní, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom  roku 2020/2021 zašlite “Žiadosť o ubytovanie” (nachádza sa v časti “Dokumenty”) poštou alebo e-mailom.

V prípade, že záujem o ubytovanie nemáte, oznámte to svojmu vychovávateľovi alebo e-mailom.

 

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV

Certifikáty

Kvalitu ktorú poskytujeme dokazujú aj certifkiáty ktoré sme získali

Školskému internátu bol udelený spoločnosťou DANONE CERTIFIKÁT Zdravá mliečna jedáleň
Náš internát, získal ako prvý a jediný na Slovensku získal v novembri 2009

POĎAKOVANIA

KDE NÁS NÁJDETE