Kritéria na prijate do ŠI

Pre viac informácií ohľadom prijatia žiaka do Školského internátu.

Aktuáne poplatky v ŠI

Poplatky platné od 1.9.2023 za stravu a ubytovanie.

Voľné pracovné miesta

Aktuálne pracovné miesta vyhlásené riaditeľom ŠI.

KDE NÁS NÁJDETE

392
UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV
392
UBYTOVACÍCH KAPACÍT
600
SPOKOJNÝCH STRAVNÍKOV