Otvorenie školského zariadenia

V zmysle vyhlásenia ministra školstva , Branislava Gröhlinga, o znovuotvorení stredných škôl na báze dobrovoľnosti zo strany zákonných zástupcov a po videokonferencii zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov s generálnou riaditeľkou sekcie stredných škôl MŠ VVaŠ , pani Vierou Babišovou, a v zmysle usmernenia OŠ KSK zo dňa 12. júna 2020 Vám oznamujeme:

1. Školské stravovacie zariadenia a výdajne zostávajú naďalej zatvorené.
2. Školské internáty zostávajú naďalej zatvorené.

Predpokladáme , že otvorenie školských internátov pre komerčné účely oznámi čoskoro hlavný hygienik SR. Malo by to byť cca od 1.7.2020.