Žiadosť o prijatie na školský rok 2021/2022

Žiaci u nás ubytovaní, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom  roku 2021/2022 zašlite „Žiadosť o ubytovanie“ (nachádza sa v časti „Dokumenty“) výlučne poštou do 30.4.2021 žiaci prvých ročníkov a ostatní záujemci do 04. 06. 2021.

V prípade, že záujem o ubytovanie nemáte, oznámte to svojmu vychovávateľovi alebo e-mailom.