Oznamujeme všetkým žiakom, že uhradené poplatky za mesiac marec
a apríl 2020 budú riešené v zmysle VZN KSK č. 9/2020 zo dňa 15. 05. 2020
nasledovne:

 1. Poplatky za ubytovanie za mesiac marec musí mať žiak uhradené do 15. 03.
  2020 v sume 15,50 € dievčatá a s sume 14,50 € chlapci,
 2. Poplatky za ubytovanie žiakom maturitných ročníkov budú na účet vrátené
  zvyšnou sumou za mesiac marec vo výške 16,50 € a 15,50 € spolu
  s poplatkom za stravovanie
 3. žiakom nižších ročníkov, ktorí budú naďalej ubytovaní v ŠI AG sa poplatky za
  ubytovanie a stravovanie prenesú na nasledujúci školský rok 2020/2021.