Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

v mene školského internátu by som sa Vám chcela ospravedlniť za vzniknutú situáciu, ktorou sme rozhodne nechceli spôsobiť paniku. Na základe pokynu hlavného hygienika a následne   z toho odvodeného pokynu predsedu KSK, ktorý sa opieral o pokyn hlavného hygienika, sme museli konať rýchlo, čo sa pri tak veľkom počte žiakov nedalo zvládnuť bez jedinej chybičky. Uvedomujem si, že sa cítite dotknutí, ale verte, že nebolo naším úmyslom vyvolať vo Vás pocit, že nám na Vás nezáleží. Práve naopak. Nemohli sme Vás však hromadne pustiť na internát, lebo je to v rozpore s nariadením o nezhromažďovaní sa na jednom mieste. Možno sme niektorí zamestnanci reagovali pod vplyvom emócií, stresu, ale bolo to aj v záujme ochrany zdravia tak Vášho ako aj nášho. (nakoľko som si všimla, že niektorí rodičia nemali rúška, rukavice a stáli blízko pri sebe, a v dôsledku toho prišla policajná hliadka upozorniť nato).

Snažíme sa napraviť túto situáciu a dať Vám najavo, že urobíme všetko pre to, aby ste sa dostali k tým osobným veciam svojich detí, ktoré nevyhnutne potrebujete. Nakoľko sme ale veľký internát, nemohli sme to urobiť masovo (a ani v najbližšej budúcnosti nemôžeme). Preto Vás chcem v mene všetkých zamestnancov internátu poprosiť, aby ste sa telefonicky ozvali príslušným vychovávateľkám, ak máte záujem prísť si pre veci a my následne vytvoríme časový harmonogram postupných príchodov, aby sme zabezpečili, že sa nestretne väčší počet ľudí na jednom mieste v záujme zachovania zdravia.

Verte, že je to pre všetkých úplne nová a náročná situácia, v ktorej sa všetci ocitáme prvý krát a potrebujeme spolupracovať, aby sme to zvládli. Je to náročné ako pre Vás, tak aj pre nás, a preto nechceme hľadať vinníka (to nám čas nevráti). Zodpovedne však prehlasujem, že do budúcna zabezpečíme, aby sa podobná situácia už nezopakovala.

Pre veci Vašich detí si môžete  prísť od 30.03. – do 03. 04. 2020, v čase  9.00 – 12.00 hod.

Kto nepotrebuje prísť pre veci, budú bezpečne uskladnené.

 Srdečne ďakujeme za Vaše porozumenie a pochopenie.

S úctou

Ing. Takácsová, riaditeľka ŠI AG