Priestory internátu – Školský internát Antona Garbana