Rastislav Trnka: Pozastavujeme výber poplatkov na školských internátoch

Pozastavením výberu poplatkov za ubytovanie v stredoškolských internátoch príde kraj
mesačne o 78 000 eur.

Žiaci, ktorí sú ubytovaní na niektorom zo stredoškolských internátov Košického
samosprávneho kraja, nemusia za ubytovanie naďalej platiť. Rozhodol o tom predseda
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. „Vyučovanie na školách je z úrovne
ministerstva školstva prerušené od 16. marca, k rovnakému dátumu platí obmedzenie aj
pre školské internáty. Mnohí žiaci však za ubytovanie zaplatili, a to aj za mesiace, kedy v nich
reálne nebývali. Rozhodli sme sa preto pozastaviť výber poplatkov na župných internátoch,“
uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Košický kraj pozastavuje
výber poplatkov od 16. marca. Tým, ktorí už za ubytovanie zaplatili, budú peniaze vrátené, za
mesiac marec to bude alikvotná čiastka.

Pozastavenie výberu poplatkov na 16 župných internátoch sa týka 2 886 žiakov, pričom
priemerné mesačné poplatky na internátoch v Košickom kraji sa pohybujú od 12 do 40 eur.
Košický samosprávny kraj touto úľavou príde mesačne o 78 000 eur. „Tento rok bude aj
pre nás mimoriadne náročný. Aktuálna kríza v súvislosti s novým koronavírusom bude mať
na rozpočet kraja negatívny dopad, odhadujeme, že celkovo prídeme o 52 až 53 000 000 eur.
Výpadok poplatkov na školských internátoch bude tiež jedným zo škrtov v rozpočte. Aj napriek
tomu sme sa však rozhodli pristúpiť k tomuto opatreniu, nakoľko žiaci v týchto dňoch
nevyužívajú ubytovacie kapacity Košického kraja. Výpadok príjmov budeme hľadať inde, ako
v peňaženkách študentov,“ povedal predseda KSK. Kraj nebude vyberať poplatky za
ubytovanie na internátoch od žiakov do rozhodnutia o obnovení výchovno-vzdelávacieho
procesu na školách ministrom školstva.

Zo 16 stredoškolských internátov Košického samosprávneho kraja je jedenásť vyčlenených
na karanténne účely. Repatrianti zo zahraničia sú ubytovaní na školskom internáte
na Medickej 2 v Košiciach, v Škole v prírode v Kysaku aj v Turistickej ubytovni pri
Obchodnej akadémii v Rožňave. Ďalšie zariadenia sú pripravené pre prípadnú karanténu
lekárov a zdravotníkov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 20.04.2020 13:05
Upravené: 20.04.2020 13:08