ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  STRAVOVANIE

ZMLUVY

DIÉTNE STRAVOVANIE

Stravníci od 15 do 19 rokov
- raňajky..............0.41 €
- desiata..............0.27 €
- obed..............1.12 €
- olovrant..............0.21 €
- večera..............0.68 €
- režijné náklady..............0,05€ raňajky
..............0.20€ obed
..............0.15€ večera
Celodenná stravná jednotka:..............3.09 €
  
  
Stravníci od 11 do 15 rokov
- obed..............1.01 €
- režijné náklady..............0.20€ obed 
- Spolu za jeden obed..............1,21 €
  
  
Cudzí stravníci
- obed..............2.25 €


   Podrobnejšie informácie poskytuje p. Sepešiová Marta - kontakt


   Ceny sú platné od: 1. 1. 2012
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

JEDÁLNY
LÍSTOK

20. 5. 2019
-
24. 5. 2019


OBEDY

RAŇAJKY
DESIATA
VEČERA

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk