ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  POVINNÉ INFORMÁCIE


MENO INŠTITÚCIE

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice


ADRESA

Školský internát Antona Garbana
Werferova 10
041 15 Košice

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 9.00-11.00 12.00-14.00
Utorok 9.00-11.00 12.00-14.00
Streda 9.00-11.00 12.00-14.00
Štvrtok 9.00-11.00 12.00-14.00
Piatok 9.00-11.00 12.00-14.00

IČO: 00164119
DIČ: 2021189786


AKO ŽIADAŤ INFORMÁCIE, PODÁVAŤ SŤAŽNOSTI A PODNETY

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

- osobne alebo poštou:
Sekretariát riaditeľky
Školský internát Antona Garbana
Werferova 10
041 15 Košice

- telefonicky
+421 55 6785702

- faxom
+421 55 6760150

- emailom
siwerfke@mail.t-com.sk

Informácie sú poskytované bezodplatne.
Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

- Zriaďovacia listina  TU

- Školský poriadok   TU   Dodatok č.1   Dodatok č.2

- Smernica o vybavovaní sťažností  TU   Dodatok č.1

- Smernica o poskytovaní informácií  TU

- Registratúrny poriadok a registratúrny plán  TU

- Informačná povinnosť čl. 13 GDPR  TU  

- Informačná povinnosť čl. 14 GDPR  TU  

- Súhlas so spracovaním osobných údajov  TUTáto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk