ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedenie

Riaditeľka ŠI

Ing. Katarína Takácsová

Zástupca riaditeľky
pre TEČ

Ing. Ladislav Blicha

Zástupkyňa riaditeľky
pre úsek výchovy

Mgr. Evelyn Petková

Vedúca jedálne

Marta Sepešiová
Referát personálny
a právny

JUDr. Viera Kanáriková
V zmysle zákona zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
kontakt: 055/6785702


Sekretariát
Sekretárka riaditeľkyAnna Fabrici

Úsek výchovy

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Danka Balážková
 
Vychovávatelia
Ing. Mária Bujňáková
    Mgr. Mária Čupková
    Mgr. art. Zuzana Eőtvősová
Vlasta Flegnerová
    Ing. Irena Koščová
    Mgr. Henrieta Láncošová
    Ing. Ladislav Leco
Ing. Valéria Palmovská
 
Ing. Gabriela Sleziaková
    Mária Šutorová
    Ing. Viliam Žiaran, PhD.
    Ing. Jaroslav Číkoš
   
     
Pomocní Irena Nagyová
vychovávatelia Mária Vašková
    Eva Vranayová
 
 
Mgr. Ingrid Kapitulová

Úsek TEČ


Ekonómka ŠI


Marta KlemováOdborná účtovníčka
Ing. Anna Bochňáková

Referentka správy
majetku
Mgr. Lucia Slotová


Referentka

Jarmila Rondzíková

Recepčné
Jana Bírošová
Marta Ceranková
Mária Feketeová
Iveta Gladišová
Darina Magáčová


Upratovačky

Andrea Janitorová
Alexandra Molnárová
Margita Seligová
Ingrid Vargová


Údržbári

Peter Kováč
Štefan Horňák
Práčka


Miriam Kucáková


Školská jedáleňReferentka stravovania


Mária Lengelyová

Hlavné kuchárky

Silvia Farkašová
Lucia Juhásová

Kuchárky

Mária Köverová
Monika Topoliová
Anna Kulíková

Pomocné sily

Martina Freiová
Dana Gajdošová
Zuzana Hudáková
Marcela Lovászová
Kristína Obšitošová
Vlasta Sendreiová
Magdaléna Strýčková

Upratovačky v ŠJJana Korfantová


     
   P O R A D N É    O R G Á N Y
     
Rada školského
zariadeniaPredsedníčka Vlasta Flegnerová
Podpredsedníčka
Ing. Kvetoslava Lipovská
Tajomníčka
Ing. Irena Koščová
  Členovia Ing. Andrej Zatvarnický, PhD.
    PhDr. Aneta Mačeková
    Mgr. Slávka Krišťáková
    Oľga Schmiedtová
    Mgr. Ľubica Sotáková
    Ing. Jaroslav Polaček
    Ján Pavliš
    Marta Sepešiová
     
     
Žiacka rada ŠI
Predsedníčka Adriána Ivančíková
     
  Podpredseda Alexander Czap
     
  Tajomníčka Diana Melničáková
    Klaudia Iškyová
     
  Športová komisia Adriána Ivančíková
    Ivana Sára Turská
    Rebeca Horvátová
     
  Zdravotná komisia Vivien Káposztásová
    Mária Kažíková
    Jana Stolárová
     
  Kultúrna komisia Matúš Prančík
    Veronika Czoborová
    Lenka Majorošová
    Klaudia Iškyová
     
  Verejno-prospešná Viktória Ihnátová
  komisia Nina Gombitová
    Alexander Czap
     
     
Rodičovská
rada    
Predseda Ing. Andrej Zatvarnický PhD.
     
Tajomníčka Oľga Schmiedtová
     
  Hospodárka Mgr. Slávka Krišťáková
     
  Predseda RK Mgr. Lucia Brnčalová
     
  Členovia RK Marta Turská
    Ing. Arch. Ivan Turčan
    PhDr. Aneta Mačeková
     
  Ďalší členovia Anna Hančárová
  rodičovskej rady Mária Puchírová
    Zdenko Vislocký
    Mária Králiková
    Mária Midliková
    Ľudmila Tychaničová
     
     
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk