ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  PERSONÁLNE OBSADENIE

Vedenie

Riaditeľka ŠI

Ing. Katarína Takácsová

Zástupca riaditeľky
pre TEČ

Ing. Ladislav Blicha

Zástupkyňa riaditeľky
pre úsek výchovy

Mgr. Evelyn Petková

Vedúca jedálne

Marta Sepešiová
Referát personálny
a právny

JUDr. Viera Kanáriková
V zmysle zákona zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
kontakt: 055/6785702


Sekretariát
Sekretárka riaditeľkyAnna Fabrici

Úsek výchovy

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Danka Balážková
 
Vychovávatelia
Ing. Mária Bujňáková
    Mgr. Mária Čupková
    Mgr. art. Zuzana Eőtvősová
Vlasta Flegnerová
    Ing. Irena Koščová
    Mgr. Henrieta Láncošová
    Ing. Ladislav Leco
Ing. Valéria Palmovská
 
Ing. Gabriela Sleziaková
    Mária Šutorová
    Ing. Viliam Žiaran, PhD.
    Bc. Jaroslav Číkoš
   
     
Pomocní Irena Nagyová
vychovávatelia Mária Vašková
    Eva Vranayová
 
 
Mgr. Ingrid Kapitulová

Úsek TEČ


Ekonómka ŠI


Marta Klemová
Odborná účtovníčka
Ing. Anna Bochňáková


Referentka správy
majetku
Mgr. Lucia SlotováReferentka

Jarmila Rondzíková

Recepčné
Jana Bírošová
Marta Ceranková
Mária Feketeová
Iveta Gladišová
Darina Magáčová


Upratovačky

Andrea Janitorová
Alexandra Molnárová
Margita Seligová
Ingrid Vargová


Údržbári

Peter Kováč
Štefan Horňák
Práčka


Miriam Kucáková


Školská jedáleňReferentka stravovania


Mária Lengelyová

Hlavné kuchárky

Silvia Farkašová
Lucia Juhásová

Kuchárky

Mária Köverová
Monika Topoliová
Anna Kulíková

Pomocné sily

Martina Freiová
Dana Gajdošová
Zuzana Hudáková
Marcela Lovászová
Kristína Obšitošová
Vlasta Sendreiová
Magdaléna Strýčková

Upratovačky v ŠJJana Korfantová


     
   P O R A D N É    O R G Á N Y
     
Rada školského Predsedníčka Vlasta Flegnerová
zariadenia Podpredsedníčka
Ing. Kvetoslava Lipovská
Tajomníčka
Ing. Irena Koščová
  Členovia Ing. Andrej Zatvarnický, PhD.
    PhDr. Aneta Mačeková
    Mgr. Slávka Krišťáková
    Oľga Schmiedtová
    Ing. Jozef Burian
    Ing. Štefan Petrík
    Marta Sepešiová
     
     
Žiacka rada ŠI Predsedníčka Adriána Ivančíková
  Podpredseda Dominik Schmiedt
  Tajomníčka Diana Melničáková
  Športová komisia Dominik Schmiedt
    Adela Paková
    Natália Dvoriaková
  Zdravotná komisia Vivien Káposztásová
    Eva Kupcová
    Simona Basariková
  Kultúrna komisia Matúš Prančík
    Jana Stolárová
    Klaudia Iškyová
    Viktória Ihnátová
  Enviromentálna Adriána Ivančíková
  komisia Bianka Zemančíková
    Veronika Chebenová
     
     
Rodičovská Predseda Ing. Andrej Zatvarnický PhD.
rada Tajomníčka Oľga Schmiedtová
  Hospodárka Mgr. Slávka Krišťáková
  Predseda rev. komisie Mgr. Lucia Brnčalová
  Členovia rev. komisie Alexandra Schneiderová
    PhDr. Aneta Mačeková
  Ďalší členovia Anna Hančárová
  rodičovskej rady Marcela Plencnerová
    Ladislav Kohút
    Mária Králiková
    Peter Štefaňák
     
     
     
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk