ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM


www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk

  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

  Názov záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti
Záujmové útvary
  Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. Kapitulová
  Práca s internetom Ing. G. Sleziaková
  Život ŠI vo fotografii Ing. I. Koščová
  Tvorivosť pre každého Mgr. M. Čupková
  Volejbal Ing. M. Bujňáková
Varenie V. Flegnerová
  Čitateľský klub V. Flegnerová
  Rodinná výchova a práca s PC Ing. V. Palmovská
  Salón krásy Mgr. H. Láncošová
  Environmentálny krúžok Ing. J. Kerestiová
  Stolný tenis - dievčatá Mgr. D. Balážková
  Relaxácia a príroda M. Šutorová
  Športový krúžok Ing. J. Číkoš
  Výtvarné techniky Mgr. art. Z. Eötvös
     
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768