ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM


www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk

  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

  Názov záujmovej činnosti Vedúci záujmovej činnosti
Záujmové útvary
Príprava na vyučovanie pomocou výpočtovej techniky
Ing. L. Leco
  Práca s internetom Ing. G. Sleziaková
  Počítačový krúžok Ing. Takácsová
  Tvorivosť pre každého Mgr. Čupková
  Volejbal Ing. M. Bujňáková
  Život ŠI vo fotografii Ing. Koščová
Varenie V. Flegnerová
  Čitateľský klub V. Flegnerová
  Rodinná výchova a práca s PC Ing. V. Palmovská
  Salón krásy Mgr. H. Láncošová
  Biliard Ing. V. Žiaran, PhD.
  Stolný tenis - dievčatá Mgr. D. Balážková
  Stolný tenis - chlapci Ing. V. Žiaran, PhD.
  Výtvarné techniky Mgr. art. Z. Eőtvősová
  Relaxácia a príroda M. Šutorová
  Športové hry Bc. Jaroslav Číkoš
     
Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768