ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  KONTAKTY

Hromadná doprava DPMK:
- električky 5,6,9,R1
- autobusy 10,11,20,21,22,23,25,38,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GPS-súradnice  (satelitná navigácia)
N48.7057847°  E21.2460076°


Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk
Názov :    Školský internát A.Garbana
Sídlo :    041 15  Košice, Werferova 10
Spojovateľka :    +421 55 6785702  
Fax :    +421 55 6760150
E-mail :    siwerfke@mail.t-com.sk
E-mail (aj pre tých, ktorí nemajú svoj e-mail) :    napíšte nám   < (stačí kliknúť)
WEB :    www.siagarbana.sk
Skype :   internat-dm
   
Riaditeľka :    Ing. Katarína Takácsová
  Telefón :    +421 55 7295023 
  E-mail :    riaditel@siagarbana.sk
   
Zástupca riaditeľky pre úsek TEČ :   Ing. Ladislav Blicha
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    ladislav.blicha@siagarbana.sk
   
Zástupkyňa riaditeľky
(pre úsek výchovy) :
  Mgr. Evelyn Petková
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    zastupca@siagarbana.sk
   
Personálno-právna agenda:
  JUDr. Viera Kanáriková
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    viera.kanarikova@siagarbana.sk
   
Ekonómka ŠI:
  Marta Klemová
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    marta.klemova@siagarbana.sk
   
Odborná účtovníčka:
  Ing. Anna Bochňáková
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    anna.bochnakova@siagarbana.sk
   
Referentka správy majetku:
  Mgr. Lucia Slotová
  Telefón :    +421 55 6785702 
  E-mail :    lucia.slotova@siagarbana.sk
   
Vedúca jedálne :   Marta Sepešiová
  Telefón :    +421 55 6785703 
  E-mail :    marta.sepesiova@siagarbana.sk
   
Sekretariát ŠI A. G.:   Anna Fabrici
  Telefón :    +421 55 6760150 
  E-mail :    sekretariat@siagarbana.sk
   
Ubytovací úsek :   Anna Fabrici
  Telefón :   +421 55 6785702  
  E-mail :    sekretariat@siagarbana.sk
   
Právna forma :    rozpočtová organizácia
IČO :    00164119
Bankové spojenie :
 (platby za ubytovanie) 
  7000185617/8180 ŠP, pobočka Košice
Bankové spojenie :
 (sponzorský účet) 
  7000185641/8180 ŠP, pobočka Košice