ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  FOTOGALÉRIA

Ochutnávka veľkonočných jedál

Výstava kníh

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Deň vody

Ľudské práva

MDŽ workshop

Medzinárodný deň materinskej reči - súťaž

Valentínsky večierok

Stretnutie s p. riaditeľkou

Vianoce 2017

Týždeň boja proti drogám

Zneužívanie žien a detí v rodine - prednáška

Fajčenie - prednáška

Imatrikulácia 2017

Halloweensky-sky_workshop

Deň mlieka

Práva dieťaťa prezentácia + workshop

Deň mlieka

Chlapčenské záležitosti - prednáška - medici

Rozlúčka s maturantmi

Vyhodnotenie literárnej súťaže

Peakout english camps Focus

Veľkonočná ochutnávka jedál

Svetový deň vody - workshop

Výstava kníh

Náučno-literárny večer

Kriminalita mládeže a šikanovanie

Súťaž o najkrajšiu izbu

Zneužívanie detí a žien - workshop

Vianoce 2016

Týždeň boja proti drogám

Výstava kníh

Žena a gynekológia - beseda s medičkami

Medzinárodný deň študentstva - kvíz

Zdravý životný štýl

Imatrikulácia 2016

Kyberšikana - prednáška

Práva dieťaťa - prednáška

Netradičné športové disciplíny - súťaž

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň mlieka

Rozlúčka s maturantmi 2016

Literárna súťaž

Speakout english camps

Fajčenie a mládež - beseda s medikmi

Súťažno-zábavný večer

Šikanovanie, týranie, MDŽ

Test o Slovensku - súťaž

Korčuľovanie

Vianoce 2015

Súťaž - (Ne) zdravý životný štýl

Týždeň boja proti drogám

Turnaj v stolnom tenise - chlapci

Beseda s medičkami

Kyberšikana

Farby jesene

Deň duševného zdravia

Netradičné športové disciplíny - súťaž

Rozlúčka s maturantmi

Deň Zeme

Literárna súťaž

Burza kníh

Košice, mesto v ktorom študujem - súťaž

Jarné upratovanie

Ja a konflikt - workshop

Komunikácia ako dialóg - workshop

Valentínsky večierok

Návšteva divadelného predstavenia

Deň zdravej pleti

Workshop s medičkami

Vianoce 2014

Svetový deň boja proti AIDS - workshop

Malá škola spoločenského správania - súťaž

Blší predvianočný trh

Týždeň boja proti drogám

Stolnotenisový turnaj - chlapci

Kyberšikana - prezentácia

Patologické hráčstvo - prezentácia

Imatrikulácia 2014

Deň duševného zdravia

Jesenný EKO deň

Prvá pomoc

Medzinárodný deň mlieka

Rozlúčka s maturantmi 2014

Výstavka prác žiakov

Ochutnávka jedál

Literárna súťaž

Svetový deň vody

Beseda Zdravý životný štýl

Burza kníh

Jarná brigáda

Turnaj v stolnom tenise

Koncert Odtiaľ potiaľ

Valentín 2014

Valentínska diskotéka

Workshop s medičkami

Vianoce 2013

Vianočný bazár

Blší trh

Beseda s príslušníkmi polície

Týždeň boja proti drogám

Malá škola spoločenského správania

Deň výživy a duševného zdravia

Minimaratón 2013

Imatrikulácia 2013

Deň športu

Obchod s ľudmi- beseda

Cestujeme po Slovensku- súťaž

Rozlúčka 2013

Deň Zeme

Gofri for free

Náučno-súťažný večer

Šikanovanie- beseda

Vianoce2012

Konverzácia v ANJ

Workshop na ženskú tému

Trestné právo a mládež - prezentácia

Obchodovanie s ľudmi - beseda

Imatrikulácia 2012

Minimaratón 2012

Rozlúčka 2012

Valentínsky večierok

  Súťažno-zábavný večer

  Deň duševného zdravia 2011

  Vianoce 2011

  Minimaratón 2011

  Jesenné variácie 2011

  Výstavka zo života staršej generácie 2011

  Imatrikulácia 2011

  Veľkonočná výstava 2011

  Rozlúčka s maturantmi 2011

  Súťažno-relaxačný kvíz o knihách 2011

  Beseda s MUDr. Caisovou 2011

  Vianoce 2010

  Matičná jeseň 2010

  Zábavná súťaž "Riskuj"

  Jesenná výstavka

  Imatrikulácia 2010

  Beseda o závislostiach 2010

  Rozlúčka 2010

  Deň Zeme 2010

  Tvorivé dielne 2010

  Kvíz o Košiciach 2010

  Fašiangová diskotéka 2010

  Vianočný večierok 2009

  Beseda o zdravej výžive 2009

  Dopravná výchova 2009

  Jesenné inšpirácie 2009

  Imatrikulácia 2009

  Výstava "Z babičkinej truhlice" 2009

  Súťaž "Mladý Európan" 2009

  Rozlúčka s maturantmi 2009

  Vianoce 2008

  Imatrikulácia 2008

  Telocvičňa

  Priestory Školského internátu A.Garbana


Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.skOslava jubilea-50 rokov ŠIAGPriestory ŠI
A. Garbana