ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  FOTOGALÉRIA

Obchodovanie s ľuďmi

Rozlúčka

Jarné upratovanie

Literárna súťaž

Súťaž o najkrajšie vajíčko k Veľkej noci

Literárne hádanky - súťažno-zábavný večer

Šikanovanie - workshop

Zmenáreň

Stolno-Stolnotenisoý turnaj

Súťaž o najkrajšie valentínske srdiečko

Zimné korčuľovanie

Výstavka kníh

Vianočný večierok 2018

Prevencia týrania žien a detí - prednáška

celointernátne stretnutie s riaditeľkou ŠI

Prednášky s medikmi

Súťaž k 100. výročiu vzniku ČSR

Deň mlieka

Farby jesene- súťaž

Imatrikulácia

Deň duševného zdravia

Ľudské práva a práva dieťaťa

Rozlúčka s maturantmi

Jarná fantázia

Literárna súťaž - vyhodnotenie

Jarná brigáda

Beseda s odborníkom

Ochutnávka veľkonočných jedál

Výstava kníh

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Deň vody

Ľudské práva

MDŽ workshop

Medzinárodný deň materinskej reči - súťaž

Valentínsky večierok

Stretnutie s p. riaditeľkou

Vianoce 2017

Týždeň boja proti drogám

Zneužívanie žien a detí v rodine - prednáška

Fajčenie - prednáška

Imatrikulácia 2017

Halloweensky-sky_workshop

Deň mlieka

Práva dieťaťa prezentácia + workshop

Deň mlieka

Chlapčenské záležitosti - prednáška - medici

Rozlúčka s maturantmi

Vyhodnotenie literárnej súťaže

Peakout english camps Focus

Veľkonočná ochutnávka jedál

Svetový deň vody - workshop

Výstava kníh

Náučno-literárny večer

Kriminalita mládeže a šikanovanie

Súťaž o najkrajšiu izbu

Zneužívanie detí a žien - workshop

Vianoce 2016

Týždeň boja proti drogám

Výstava kníh

Žena a gynekológia - beseda s medičkami

Medzinárodný deň študentstva - kvíz

Zdravý životný štýl

Imatrikulácia 2016

Kyberšikana - prednáška

Práva dieťaťa - prednáška

Netradičné športové disciplíny - súťaž

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň mlieka

Rozlúčka s maturantmi 2016

Literárna súťaž

Speakout english camps

Fajčenie a mládež - beseda s medikmi

Súťažno-zábavný večer

Šikanovanie, týranie, MDŽ

Test o Slovensku - súťaž

Korčuľovanie

Vianoce 2015

Súťaž - (Ne) zdravý životný štýl

Týždeň boja proti drogám

Turnaj v stolnom tenise - chlapci

Beseda s medičkami

Kyberšikana

Farby jesene

Deň duševného zdravia

Netradičné športové disciplíny - súťaž

Rozlúčka s maturantmi

Deň Zeme

Literárna súťaž

Burza kníh

Košice, mesto v ktorom študujem - súťaž

Jarné upratovanie

Ja a konflikt - workshop

Komunikácia ako dialóg - workshop

Valentínsky večierok

Návšteva divadelného predstavenia

Deň zdravej pleti

Workshop s medičkami

Vianoce 2014

Svetový deň boja proti AIDS - workshop

Malá škola spoločenského správania - súťaž

Blší predvianočný trh

Týždeň boja proti drogám

Stolnotenisový turnaj - chlapci

Kyberšikana - prezentácia

Patologické hráčstvo - prezentácia

Imatrikulácia 2014

Deň duševného zdravia

Jesenný EKO deň

Prvá pomoc

Medzinárodný deň mlieka

Rozlúčka s maturantmi 2014

Výstavka prác žiakov

Ochutnávka jedál

Literárna súťaž

Svetový deň vody

Beseda Zdravý životný štýl

Burza kníh

Jarná brigáda

Turnaj v stolnom tenise

Koncert Odtiaľ potiaľ

Valentín 2014

Valentínska diskotéka

Workshop s medičkami

Vianoce 2013

Vianočný bazár

Blší trh

Beseda s príslušníkmi polície

Týždeň boja proti drogám

Malá škola spoločenského správania

Deň výživy a duševného zdravia

Minimaratón 2013

Imatrikulácia 2013

Deň športu

Obchod s ľudmi- beseda

Cestujeme po Slovensku- súťaž

Rozlúčka 2013

Deň Zeme

Gofri for free

Náučno-súťažný večer

Šikanovanie- beseda

Vianoce2012

Konverzácia v ANJ

Workshop na ženskú tému

Trestné právo a mládež - prezentácia

Obchodovanie s ľudmi - beseda

Imatrikulácia 2012

Minimaratón 2012

Rozlúčka 2012

Valentínsky večierok

  Súťažno-zábavný večer

  Deň duševného zdravia 2011

  Vianoce 2011

  Minimaratón 2011

  Jesenné variácie 2011

  Výstavka zo života staršej generácie 2011

  Imatrikulácia 2011

  Veľkonočná výstava 2011

  Rozlúčka s maturantmi 2011

  Súťažno-relaxačný kvíz o knihách 2011

  Beseda s MUDr. Caisovou 2011

  Vianoce 2010

  Matičná jeseň 2010

  Zábavná súťaž "Riskuj"

  Jesenná výstavka

  Imatrikulácia 2010

  Beseda o závislostiach 2010

  Rozlúčka 2010

  Deň Zeme 2010

  Tvorivé dielne 2010

  Kvíz o Košiciach 2010

  Fašiangová diskotéka 2010

  Vianočný večierok 2009

  Beseda o zdravej výžive 2009

  Dopravná výchova 2009

  Jesenné inšpirácie 2009

  Imatrikulácia 2009

  Výstava "Z babičkinej truhlice" 2009

  Súťaž "Mladý Európan" 2009

  Rozlúčka s maturantmi 2009

  Vianoce 2008

  Imatrikulácia 2008

  Telocvičňa

  Priestory Školského internátu A.Garbana


Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.skOslava jubilea-50 rokov ŠIAGPriestory ŠI
A. Garbana