ÚVOD
  UBYTOVANIE
  STRAVOVANIE (jedálny lístok)
  PERSONÁLNE OBSADENIE
  DOKUMENTY
  AKTIVITY
  ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
  ČASOPIS-WERFERKA
  MEDZIINTERNÁTNE AKCIE
  FOTOGALÉRIA
  POVINNÉ INFORMÁCIE
  INFORMÁCIE PRE
  ZAMESTNANCOV

  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
  ZMLUVY
  OBJEDNÁVKY
  FAKTÚRY
  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  KONTAKTY
  NAPÍŠTE NÁM  DOKUMENTY

- Zriaďovacia listina

- Certifikácia systému riadenia- súhrnná správa z auditu

V zmysle zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme zmluvy, objednávky a faktúry na webovej stránke nášho zriaďovateľa Košický samosprávny kraj v časti Úradná tabuľa/Zmluvy, objednávky, faktúry:
- Zmluvy    Objednávky     Faktúry

- Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského internátu za školský rok 2017/2018

- Výchovný program ŠI

- Plán práce ŠI

- Školský poriadok ŠI    Dodatok č.1    Dodatok č.2

- Ubytovací poriadok

- Reklamačný poriadok

- Žiadosť o prijatie do ŠI

- Kritériá na prijatie do ŠI

- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

- Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%

- Certifikát kvality ISO 9001:2008

- VO_sprava o zakazkach

- Pokyn predsedu KSK č. 3/2015

- Smernica KSK č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti


Táto stránka s adresou www.siagarbana.sk je optimalizovaná min. pre MSIE60 a rozlíšenie 1024x768

 

www.siagarbana.sk
siwerfke@mail.t-com.sk